چسب آرمان

شروع به کار بازرگانی چسب آرمان  در بازار ایران به دو دهه گذشته از سال ۷۹ می باشد که در زمینه ابزارهای برقی فعال بوده وبا تجربه ای که در این سالها با توجه به نیاز مشتریان عزیز وصنعت کشور،برآن شدیم که به سمت واردات چسبهای مصرفی از سال ۹۲وارد بازار چسب بشویم تا سهم کوچکی جهت تامین نیاز صنعت کشور وارتباط مستقیم بامصرف کننده اصلی باشیم.

هدف اصلی مجموعه ارائه محصولات با کیفیت وآسان ساختن کارها با انواع چسبهای تخصصی برای هر ایرانی در این کشور پهناور باشیم